E sundheds innovation event

E-sundhedsobservatoriet Yearly Conference

Note: This conference will be held in Danish

E-sundhedsobservatoriet yearly eHealth conference will take place at Hotel Nyborg Strand the 2nd and 3rd of October. This years theme is Data Driven Healthcare Systems. Below is there a call for talks within one or more of the following subjects. The call is in Danish, but talks in English are also Welcome.

This years sub themes are:

  1. National e-health initiatives
  2. E-health in transition (sector-, hospital-, department-, practitioner-)
  3. The informed, participating and controlling patient/citizen
  4. Management within e-healthcare
  5. E-healths battle for innovative projects and solutions

More information can be found here.

 

 

E-sundhedsobservatoriets årskonference 2. & 3. oktober 2018

E-sundhedsobservatoriet afholder i år konference på Hotel Nyborg Strand den 2. og 3. oktober. Der vil som de tidligere år være en række plenumsessioner og et antal parallelspor med overordnede temaer. Vi inviterer hermed alle interesserede til at indsende forslag til præsentationer i parallelsporene (deadline den 14. maj 2018).

I år er det overordnede tema for konferencen:

Det datadrevne sundhedsvæsen:

Dataregistreringer sker i mindre omfang retrospektivt. Den voksende mængde af tidstro data der stammer fra:

  • patienternes egne målinger og registreringer
  • sundhedsprofessionelles dokumentation af observationer, målinger og handlinger
  • administratorers optegnelser

og anvendes til at kvalificere beslutninger i såvel konkrete behandlingsforløb som lokale og centrale ledelser. 

Vi efterlyser indlæg om visioner og indsigter i, hvorledes det datadrevne sundhedsvæsen konkret kan bidrage til at helbrede, lindre og drage omsorg for borgere og patienter.

Følgende undertemaer danner rammen om konferencens parallelsessioner:
1: Nationale e-sundhedsinitiativer
Herunder: Fælles Medicin Kort, Nationalt Patient Index, Persondataforordningen, juridiske forhold for e-sundhed, Strategi for digital sundhed 2018-22.
2: E-sundhed i overgange (sektor-, sygehus-, afdelings-, behandler-)
Herunder: Servicetransformation, det hele sundhedsvæsen, shared care, snitflader mellem kommuner og regioner, ”sygdomspakkers” betydning for tværgående it-systemer, planlægning og koordination af behandlingsforløb, juridiske udfordringer, e-sundhed til forebyggelse.
3: Den informerede, deltagende og styrende patient/borger
Herunder: Empowerment, PRO, patientgenererede sundhedsdata, informering af borger/patient, involvering af borgeren/patienten i forebyggelse og behandling, e-sundhed til understøttelse af egen omsorg, brug af sociale medier.
4: Ledelse i e-sundhedsvæsenet
Herunder: Ledelse af forandringsprocesser, servicetransformation, kvalitet, økonomi, ressourcer, utilsigtede hændelser (UTH), e-sundhedssystemers rolle for ledelseslaget på sygehus, i region og kommune.
5: E-sundhedsbattle om innovative projekter og løsninger
Emner: Brugervenlige og effektive løsninger på en e-sundhedsarbejdsplads eller for en patient eller pårørende. De mundtlige præsentationer vil i denne session blive underlagt et specielt format og en meget stram tidsbegrænsning på 7 minutter.

Der kan indsendes forslag til et eller flere af de 5 undertemaer. Forslaget beskrives med maximalt 2500 anslag (én A4 side). Vi beder om, at du anvender den vedhæftede skabelon til dit forslag og fremsender forslaget på e-mail til:
e-sundhedsobservatoriet@sdu.dk

Deadline er den 14. maj 2018. Yderligere information: e-sundhedsobservatoriet.dk

Time

Tue 02 Oct 18 9:00 -
Wed 03 Oct 18 19:00

Where

Hotel Nyborg Strand
Østerøvej 2,
5800 Nyborg


http://www.cachet.dk/calendar/arrangement?id=185b61ac-1a18-4f62-bd06-9fb237e653b2
24 JULY 2019