DSDS Open Members Meeting: Digital successes in the challenged healthcare system

Note: This event will be held in Danish

Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin and Dansk Selskab for Medicisnk Informatik have been joined to form Dansk Selskab for Digital Sundhed ( Danish Association for Digital Health). On the 20th of April will there be held an open members meeting for old members of the two joined associations and new interested members. 

More information and registration can be found here.

 

Digitale succeser i det udfordrede sundhedsvæsen

Hent teaser og program her.

Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin og Dansk Selskab for Medicinsk Informatik er blevet fusioneret og har for nylig ændret navn til Dansk Selskab for Digital Sundhed. Dette, for at signalere en re-vitalisering af selskaberne og samtidigt også i erkendelsen af at ”telemedicin” som begreb, er blevet for snævert. Det nye selskab ønsker således at henvende sig til alle tidligere medlemmer og ser gerne en kommende tilstrømning af nye, ambitiøse, innovative og engagerede klinikere og ”sundhedsdigitalister”, der vil sætte sit præg på selskabet og den offentlige dagsorden. Den hastige digitale udvikling i det danske sundhedsvæsen har i den grad brug for en faglig og klinisk stemme, som længe har været savnet - se selskabets nye vedtægter på www.dsds-dk.dk

Program for mødet:

14.00 – 15.00: DSDS’ ordinære generalforsamling

Før det faglige møde afholdes ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Digital Sundhed med dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Formanden byder velkommen
 2. Valg af dirigent
 3. Forelæggelse af formandens beretning
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Valg af formand
 7. Valg til bestyrelsen
 8. Valg af suppleanter
 9. Eventuelle ændringer i foreningens love
 10. Evt. valg til faste udvalg
 11. Valg af revisor
 12. Eventuelt

Deltagelse i generalforsamlingen kræver medlemskab af DSDS

15.00: DSDS åbne medlemsmøde med velkomst ved selskabets formand

15.05: FMK app’en – en succes.
Digitalisering af forretningsgange og effektivitet ift. ekspedition af recepter – FMK, et unikt system, der binder alle dele af sundhedsvæsenet tæt sammen. v/ Anders Brahm Sundhedsdatastyrelsen.

15.30: Succesfuldt samarbejde imellem sundhed.dk og klinik - udvikling af ”Guided egen beslutning” v/ Mette Linnet Olesen (Region H) og Line Langballe (sundhed.dk):

16.00: Pause

16.15: Big Data and Health: Hopes and challenges. Professor of clinical informatics at the University of Geneva, Christian Lovis, President of the European Federation of Health Informatics

17.00: Networking med forfriskninger

18.00: Afslutning

 

Der vil blive serveret kaffe, te, drikkevarer samt let forplejning undervejs.

Tilmelding

Foregår via selskabets hjemmeside på: www.dsds-dk.dk
Tilmeldingsfrist: 16. april 2018

Time

Fri 20 Apr 18
14:00 - 18:00

Where

Mærsktårnet, Panuminstituttet,
Bygning 7, 15. Sal,
Blegdamsvej 3B,
2200 Kbh.N

 


http://www.cachet.dk/calendar/arrangement?id=649646d0-ca3b-4c64-b385-fca9daf744b5
22 APRIL 2018