Photo from health innovation conference 2018

Invitation til sjette workshop for forsker- og udvikler-netværk om multisygdom i Region Hovedstaden

Note: This event will be held in Danish


Torsdag d. 28. februar kl. 14.00 - 17.00, 2019 inviteres du til den sjette workshop for netværk om multisygdom på Bispebjerg og Frederiksberg hospital


Mødet er en opfølgning på flere tidligere workshops i 2017 og 2018; senest september 2018.
På dette netværksmøde skal vi have oplæg fra tre væsentlige forsknings- og udviklingsprojekter om multisygdom med henblik på at inspirere hinanden på tværs af faggrupper samt fokusere den forskning- og udviklingsmæssige indsats til personer med multisygdom. Desuden afholdes en paneldebat med centrale aktører med fokus på det tværsektorielle samarbejde omkring multisygdom i Region Hovedstaden

Tid og sted

Netværksmødet afholdes torsdag d. 28. februar kl. 14.00 – 17.00, 2018 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Uddannelsescentret, indgang 50, lokale 8, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV,


Tilmelding

Netværksmødet henvender sig i lighed med tidligere til forskere, klinikere og administratorer i Region Hovedstaden, der arbejder med og interesserer sig for patientgruppen. Mødet er åbent for alle interesserede, og det er gratis at deltage. Kender du én, som du tænker også burde være inviteret, er du velkommen til at sende invitationer videre til denne.

Tilmelding til Helle Høstrup på helle.hoestrup@regionh.dk senest d. 15. februar 2019.

 

På vegne af planlægningsgruppen


Anne Frølich, Forskningsleder, Bispebjerg/Frederiksberg

John Sahl, Forskningslektor og læge, Københavns Universitet

Michel Kjeldsen, Praktiserende læge, KAPH  

Helle Høstrup Konsulent for Tværsektorielt Samarbejde, Rigshospitalet

Program

Torsdag d. 28. februar 2019 kl. 14.00 – 17.00, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Uddannelsescentret, indgang 50, lokale 8, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Ordstyrer: Janne Elsborg, Vicedirektør, Hvidovre Amager hospital

14.00 Anne Frølich, overlæge, forskningsleder, velkomst,
præsentation af program

14.10 Multisygdom, cancer og polyfarmaci
Christoffer Johansen, professor, overlæge, Onkologisk Afdeling,
Rigshospitalet, Københavns Universitet

14.30 Organisering ved Multisygdom, Evidens
Christian Ulrich Eriksen, forsker, Forskningsenheden for kroniske
sygdomme, Center for Klinisk forskning og forebyggelse,
Frederiksberg hospital

14:50 ”Mobilix”, et kommende EU-projekt om målrettet fysisk
træning til multisyge mennesker i Region Sjælland

Søren Thorgaard Skou, fysioterapeut, associate professor,
Research Unit for Musculoskeletal Function and Physiotherapy

15.10 Pause

15.30-16.20 Paneloplæg og efterfølgende debat - multisygdom i det
tværsektorielle samarbejde i Region Hovedstaden

Hvordan håndteres patienter der udlægges til almen praksis,
Hvordan koordinerer vi patienterne? Har vi de rigtige patienter
i almen praksis? 10 minutter intro til hver
Ordstyrer: Janne Elsborg
Paneldeltagere holder 10 minutters oplæg
▪ Charlotte Glümer, Centerchef, Center for Diabetes
▪ Finn Thomsen Nielsen, Ledende overlæge, Bornholms
  hospital
▪ Arne Cyron, Overlæge, Hvidovre Amager hospital
▪ Thomas Drivsholm, lektor, praktiserende læge

16.20-16.50 Paneldebat

16.50-17.00 Opsummering af hovedpunkter, ønsker til netværket
fremover

17.00 Slut

Time

Thu 28 Feb 19
14:00 - 17:00

Where

Bispebjerg Bakke 23,
indgang 50, lokale 8,
2400 København NV
https://www.cachet.dk/calendar/2019/02/sixthworkshop?id=75ea5c18-7eb6-4c67-8ee7-3deea82f9173
30 MAY 2020