E-sundhedsobservatoriets

E-sundhedsobservatoriets årskonference

Du kan nu indsende forslag til oplæg på E-sundhedsobservatoriets årskonference, som afholdes på Hotel Nyborg Strand den 9. og 10. oktober 2019. Der vil være en række plenumsessioner og et antal parallelspor med forskellige temaer, og vi inviterer hermed alle interesserede til at indsende forslag til præsentationer i parallelsporene.

Det overordnede tema er: Hvordan bliver sundhedsvæsenet mere borgerdrevet?

Der er gennem mange år udtrykt ønsker om ”at sætte patienten i centrum” og skabe ”sammenhængende patientforløb” uden, at vi er nået helt i mål. Sidste skud er visionen om et velfungerende borgernært sundhedsvæsen. Digitaliseringen er i dag nået et niveau, hvor disse ønsker kan sættes i et nyt perspektiv: det borgerdrevne perspektiv. Borgerne er meget tæt på at få helt nye muligheder for at komme i centrum og opleve sammenhængende forløb gennem digital monitorering af egen sundhedstilstand og fuld adgang til egne sundhedsdata. Hvis dette kombineres med muligheden for virtualisering af kontakterne med sundhedsvæsenet, vil der opstå helt nye muligheder for tilgængelighed og bæredygtighed i (e)sundhedsvæsenet.
Borgerne kan være med til at redefinere sundhedsvæsenets tilgængelighed og bæredygtighed, og det vil kunne bidrage til at skabe nye proaktive sundhedstjenester. Det overordnede tema for E-sundhedsobservatoriets årsmøde 2019 er derfor, hvordan kommer det nye sundhedsvæsen til at se ud, når det transformeres til et borgerdrevet sundhedsvæsen?

De underordnede temaer, som man kan sende forslag ind til, er rettet imod brugerne: Borgere, klienter, patienter, klinikere og administratorer m.fl.

 1. Det nære e-sundhedsvæsen f.eks. brugernes deltagelse i og/eller udbytte af: 
  Herunder: Tidlig opsporing og beslutningsstøtte, digitale forebyggelsesinitiativer, digitalisering der mindsker ulighed i sundhed.

 2. Deling af sundhedsdata mellem sygehuse, almen praksis og kommunale aktiviteter
  Herunder: Opfølgning/status på digitaliseringsstrategiens leverancer til fremme af deling af data, hvilke gevinster oplever borgerne/patienterne ved datadeling? Eller PRO og deling af datamellem borgere og behandlere.

 3. Beslutningsstøtte der når helt ud til alle brugerne
  Herunder: Kunstig intelligens, intelligent annotering, maskinlæring, big data og data etik.

 4. Beskyttelse af sundhedsdata
  Herunder: Cybersikkerhed, brugernes reaktioner, regioner og kommuners aktiviteter.

 5. Videokonsultationer og virtualisering af sundhedsydelser
  Herunder: Skalering af teleprojekter, nationale initiativer, Fælles Udbud og Udvikling af Telemedicin i Danmark / FUT, video konsultation i almen praksis, kommuner og sygehuse samt kommunal akutsygepleje og socialpsykiatri.

 6. Logistik i sundhedsvæsenet
  Herunder: Positionsbestemmelse af udstyr og personale, styring af transport af patienter og udstyr, supersygehusenes logistikteknologier.

 7. Ledelse i e-sundhedsvæsenet
  Herunder: Hvilken sundheds værdi kan skabes ved hjælp af data? Hvornår kommer den første kliniske informatik direktør (CCIO) i Danmark? Hvilke konsekvenser vil øget borgerinddragelse have for anvendelse af data til ledelse af sundhedsvæsenet?

 8. E-sundhedsbattle
  Brugervenlige, innovative og effektive løsninger der kan understøtte brugerne i sundhedsspørgsmål. De mundtlige præsentationer vil blive underlagt et specielt format og en meget stramtidsbegrænsning på ca. 7 minutter.


Der kan indsendes forslag til ét af de 8 undertemaer. Max. 2200 anslag / max én A4 side) – gerne i Word. Brug venligst vedhæftede skabelon (findes i højre side under "Files for download") og send til: e-sundhedsobservatoriet@sdu.dk - Deadline er den 10. maj kl. 12 2019. Vi håber, at du vil være med til at dele dine erfaringer med andre e-sundhedsaktører i Danmark og ser frem til at modtage dit forslag.

Du finder yderligere information samt tidsplan med åbning for tilmelding og stand booking mv. på: 2019.e-sundhedsobservatoriet.dk

Med venlige hilsener

E-sundhedsobservatoriet

Christian Nøhr, Syddansk Universitet
Pernille Bertelsen, Aalborg Universitet
Søren Vingtoft, Syddansk Universitet
Stig Kjær Andersen, Aalborg Universitet
Conny Heidtmann, Syddansk Universitet

Time

Wed 09 Oct 19 9:00 -
Thu 10 Oct 19 17:00

Where

Hotel Nyborg Strand 


Files for download

https://www.cachet.dk/calendar/Arrangement?id=%7B079CA9C2-C397-4E60-A673-DAE12E873DA3%7D
25 JULY 2021