people walking a dog by the ocean

AWEAR

AWEAR er et projekt om tilpasning af bærbar teknologi til at få indsigt i og støtte hverdagen for personer med demens.

Om vores projekt

I dette projekt vil vi undersøge, hvordan smart teknologi (mobiltelefoner og smarturer) kan anvendes til at støtte borgere med demens i deres hverdagsliv. Det kunne f.eks. være brug af digitale kalendere eller alarmer, der giver påmindelser om at udføre opgave, overholde aftaler eller kommunikere med familie og venner. Sådanne urer og telefoner har sensorer, der kan indsamle data om brugerens aktivitet og placering. Disse informationer kan bruges til at måle, hvor aktiv brugeren faktisk er, og hvor meget hun/han f.eks. går ud eller opholder sig i hjemmet. Den slags informationer kan bidrage med viden om aktivitetsniveau og om de aktivitetsmål, man selv har, faktisk indfries. 

Projektets formål er at samle erfaringer med denne måde at bruge smart teknologier på, i samarbejde med borgere med demens og deres pårørende. Vi afprøver to teknologier, hhv. en smartphone (mobiltelefon) og et smartur. Vi anvender disse teknologier med tre overordnede formål: 

· At vurdere, om det rent faktisk kan lade sig gøre at måle mobilitet og aktivitet via data fra telefoner og ures sensorer. 

· At sammenligne sensor-baseret målinger med borgeres egen opfattelse af deres aktivitet og mobilitet. 

· Samt at belyse brugernes egen oplevelse af barrierer og muligheder i forbindelse med brug af teknologierne. 

Hvad skal jeg gøre? 

Du får udleveret ur og telefon og tager det med hjem. Undersøgelsen udføres hjemmefra over 8 uger. I projektperioden vil vi også bede dig udfylde nogle skemaer og i korte møder og interviews. 

Orienterings møde

Ved det første møde udfylder du nogle spørgeskemaer, der belyser hverdagsaktiviteter og livskvalitet i hverdagen. Din pårørende vil også blive bedt om at udfylde et skema om demenssygdommens betydning i hverdagen. På dette møde instrueres du også i, selv at formulere et aktivitetsmål, der opleves som meningsfuld og efterstræbelsesværdigt. Det kunne f.eks. være at blive mere selvstændig i relation til at tage sin medicin, eller komme mere ud til sociale arrangementer. En projektmedarbejder støtter dig gennem denne proces. 

Udlevering af smart enheder

Derefter introduceres du til det ur og den mobiltelefon og instrueres i, hvordan den skal anvendes for at understøtte de mål du selv har formuleret. 

- 8 ugers periode -

Du bruger ur og telefon med henblik på at opnå egne mål (f.eks. at huske aftaler/opgaver, kommunikation mm) 

Data indsamles fra enheder om f.eks. aktivitet, placering, antallet af telefonopkald beskeder sendt/modtaget på smartphone mm. 

Du udfylder spørgeskema (<1-minut) dagligt på smartphone, der belyser egen oplevelse 

Ugentlige telefonopkald fra et medlem af projektgruppen sikre, at du er tryg ved at anvende teknologien og evt. tekniske problemer løses 

Slutningsmøde

Der afsluttes med et kvalitativt interview og du og din pårørende udfylder de samme spørgeskemaer som ved projektets start. 

Mere om udstyr 

Du får udleveret en smartphone (mobiltelefon) samt et smartwatch (”smart-ur”). Ved modtagelse af enheder, får du vist hvordan de kan anvendes til at indtaste din aftale og påmindelser og evt. andre relevante funktioner.

I projektperioden må telefon og ur også bruges til alt muligt andet, du kunne tænke dig. Til dig der allerede har en mobil telefon eller en smartphone, gøre vi alt hvad vi kan for at opsætte projekt telefon med de sammen funktioner, som du plejer bruge (f.eks. kontaktliste, applikationer osv.). 

I projektet anvendes en Google Nexus 5 smartphone, et Sony Smartwatch 3 smartwatch, og forskellige applikationer inkl. Google Kalendar og Keep. 

 

                                     

Smartphone: Google Nexus 5                            Smartwatch: Sony Smartwatch 3 

Hvem kan deltage? 

Projektet henvender sig til borgere, som har fået konstateret demens i mild eller moderat form. For at deltage, behøver man ikke have erfaring med brug af smart teknologi, kun interesse for at anvende smartteknologier i hverdagen. Det er en forudsætning for deltagelse, at man har en partner/pårørende, som man bor sammen med. 

Hvem kan få oplysninger? 

Dit navn eller identitet vil ikke fremgå eller kunne identificeres i rapporter eller publikationer, som produceres af projektet. Hvis du ønsker det, kan du få adgang til dine egne data og undersøgelsesresultater. Resultaterne fra projektet vil blive søgt publiceret i videnskabelige tidsskrifter. 

Hvordan håndteres sikkerhed? 

Alle data som vi indsamler på telefonen sendes og opbevares krypteret så uvedkommende ikke kan få adgang til dem. Data opbevares på en server i på Danmarks Tekniske Universitet, som er underlagt EU's persondatadirektiv. 

Informeret samtykke 

Før du går i gang med studiet skal du sammen med en forsker gennemgår denne deltager information og underskrive et informeret samtykke. 

Kontaktoplysninger 

For information om praktiske detaljer omkring møde og interviews, kan du kontakte projekt stud.psych. Maria Özden på telefon: 61 65 46 87 

For tekniske spørgsmål og rådgivning, kan du kontakte tekniske assistent Luna Hansen på telefon: 61 65 46 43 For generelt information om projektet, kan du kontakte forsker Julia Thorpe på mail (jrth@dtu.dk) eller telefon: 30 11 33 32

Projektledelse 

Birgitte Hysse Forchhammer Ledende neuropsykolog Rigshospitalet-Glostrup 

Anja Maier Professor of Engineering Systems DTU Management Engineering

Contact

Anja Martina Maier
Professor
DTU Management
+45 45 25 60 45
https://www.cachet.dk/research/studies/awear
18 MAY 2024