Aktivt ældreliv

Forsøgspersoner fra hele landet søges til et forsøg om motivation og sundhedsteknologi

Motivation til et mere aktivt ældreliv

Er du over 70 år og har du lyst til at øge eller vedligeholde dit nuværende aktivitetsniveau, ved hjælp af skridttællere og motiverende samtaler med en fysioterapeut? - Så er studiet her måske noget for dig.

 Halvdelen af danske ældre er ikke tilstrækkeligt fysisk aktive i forhold til nationale anbefalinger. Dette påvirker både individ og samfund, da aktive ældre lever længere og har færre problemer med helbredet.

Danske ældre er desværre den mindst motiverede aldersgruppe ifølge tal fra den nationale sundhedsprofil i 2017. Derfor er der høj efterspørgsel efter målrettede tilbud, der kan motivere til et mere aktivt ældreliv. Forskning har vist at brugen af skridttællere og motiverende samtaler kan motivere ældre til øget fysisk aktivitetsniveau på kort sigt, men vedvarende adfærdsændringer er en udfordring. Individualiserede forløb og kombination af flere motiverende strategier bør udvikles og testes med individets præferencer i fokus.

Formålet med dette studie er at undersøge om det kan øge ens fysiske aktivitetsniveau, at modtage motiverende samtaler fra en fysioterapeut. Du vil som deltager skulle gå med en skridttæller og bruge en mobilapplikation i 12 uger. Du vil muligvis også skulle deltage i telefoniske samtaler med en fysioterapeut. Ud over at du måske kommer til at være mere aktiv, er du med til at skabe viden, der er relevant for udviklingen af sundhedstilbud til ældre. Du modtager skridttælleren med posten og du kan udfylde de påkrævede spørgeskemaer elektronisk, så uanset hvor du bor kan du være med.

For at deltage i forsøget er det vigtig at:

  • Du er over 70 år og pensioneret fra arbejdsmarkedet.
  • Kan gå uden hjælp fra andre (du må gerne bruge stok eller rollator).
  • Du bor i eget hjem.
  • Du har en smartphone eller en iPad og har adgang til en e-mail konto.
  • Kan høre godt nok til at føre en telefonsamtale.

Du kan desværre ikke være med i forsøget hvis du:

  • Lider af demens eller Alzheimers.
  • Modtager kemoterapi eller anden aktiv kræftbehandling.
  • Har svære mobilitetsnedsættelser (eventuelt på grund af Parkinsons sygdom, lammelser efter blodprop eller hjerneblødning, amputationer eller lignende).

Hvis du har lyst til at høre mere om forsøget og modtage skriftligt materiale om fordele og eventuelle risici i forbindelse med deltagelse, så send en mail til ph.d.-studerende og projektansvarlig Rasmus Tolstrup Larsen på rala@sund.ku.dk, eller ring på +45 42423007, og oplys dit navn, telefonnummer og e-mailadresse.

Forsøget udspringer fra Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

https://www.cachet.dk/research/studies/forsoegspersoner-fra-hele-landet-soeges-til-et-forsoeg-om-motivation-og-sundhedsteknologi
12 JULY 2024