cover

Episodic Future Thinking (Danish study)

En undersøgelse af episodisk fremtidstænkning i realistiske omgivelser på en app.

Når vi har et valg, vælger vi ofte at få belønninger i den nærmeste fremtid i stedet for at vente til senere, og vi også vil gerne have flere belønninger frem for nogle få. Delay discounting (fra engelsk) er et mål for i hvor høj grad, fremtidige belønninger synes at falde i værdi. Det relaterer sig til sundhed på den måde at fremtidige helbredsforbedringer ofte syntes langt væk og kræver, at man giver afkald på mange her-og-nu belønninger; det kan for eksempel være, at det gavner helbredet på lang sigt ved, at man opgiver snacks eller behagelige former for inaktiv adfærd her og nu.

Episodisk fremtidstænkning prøver at ændre på måden, vi ser værdien af belønninger over tid (altså vores delay discounting) ved at øge opmærksomheden på fremtiden. Dette gøres bl.a. ved at lave dine egne lydoptagelser, hvor du beskriver fremtidige positive begivenheder og ved at gennemgå/reflektere over dem i en tidsperiode. Kort sagt ved at bringe fremtiden ind i nutiden.

Studiets titel er: “Episodisk fremtidstænkning som en sundheds app”. Studiets mål er at lave en undersøgelse af episodisk fremtidstænkning i realistiske omgivelser på en app. Studiet ser specifikt på delay discounting, motivation til sund adfærd og brugeroplevelsen af episodisk fremtidstænkning leveret gennem en app.

Hvem kan deltage?

Alle personer over 40 med type 2 diabetes og en smartphone (iPhone 6 med iOS 11.0+ eller telefon med Android 5.0+) kan deltage.

For at blive inkluderet i studiet skal du henvende dig til Dan Roland Persson, tlf. (+45) 93 51 14 23 eller mail: danrp@dtu.dk

Studieappen:

Som en del af studiet skal du hente studieappen til din mobiltelefon, appen kan findes ved at søge på EFT DTU eller ved at benytte nedenstående QR-kode (for at bruge appen skal du være tilmeldt):

QR kode

Hvad skal jeg gøre?

Studiet består af 3 hovedaktiviteter:

  1. Først vil du blive bedt om at deltage i et startupmøde (virtuelt eller fysisk), hvor du vil blive introduceret til studiet og appen med mulighed for at stille spørgsmål om begge. Derefter vil du blive bedt om at udfylde et demografisk spørgeskema og et spørgeskema om motivation. Derudover vil der være tid til at blive fortrolig med appen. Start sessionen vil tage ca. en time og finder sted enten på DTU Lyngby Campus eller virtuelt. Startupmødet planlægges efter nærmere aftale, se sektion “hvordan deltager jeg”.
  2. Dernæst bruger du app'en på daglig basis i 4 uger. Daglig brug betyder, at du bør færdiggøre forskellige ‘sessioner’, der er på appens ‘Session’ side. Det daglige tidsforbrug er ca. 15-30 minutter i den første uge og herefter ca. 10-20 minutter. Sessioner kan bl.a. bestå af at lave en lydoptagelse af fremtidsscenarier eller at lytte og reflektere over de scenarier lavet tidligere.
  3. Til slut vil du deltage i et afsluttende møde, hvor du forinden mødet har besvaret et spørgeskema om brugen af appen og et spørgeskema om motivation. Det afsluttende møde vil være et lille interview og vil handle om dine oplevelser med EFT DTU appen med mulighed for at foreslå forbedringer. Dette møde tager ca. en time og vil finde sted på DTU eller virtuelt.

ETF DTU pic 1 ETD DTU Pic 2

fig. 1: Skærmbillede af appen

Hvilke data indsamles og hvordan håndteres sikkerhed?

EFT DTU appen/studiet indsamler og gemmer de følgende typer af data:

  • Personlig information herunder navn, email og telefonnummer.
  • Demografisk information fx. alder, køn. 
  • Spørgeskemaer omkring motivation til fysisk aktivitet og sund kost.
  • Spørgeskema omkring brugbarheden af app.
  • Oplysninger om fysisk aktivitet (f.eks. antal skridt, typen af aktivitet, gps, brug af app) indsamlet gennem appen.

Dette studie bruger CACHET forskningsplatformen (CARP). CARP bruges af forskere i CACHET til at indsamle, gemme, styre og analysere data til forskningsformål. CARP betjenes af afdelingen "DTU sundhedsteknologi" ved Danmarks Tekniske Universitet som er dataansvarlig for CARP. Den fulde CARP Fortrolighedspolitik kan findes på: https://carp.cachet.dk/privacy-policy/

En fuld beskrivelsen af dataindsamlingen kan findes i vores informations brev her eller under "Dokumentation" til højre for dette opslag

Hvad er det forskningsmæssige formål?

At undersøge anvendeligheden af EFT DTU appen og at videreudvikle systemet til at levere episodisk fremtidstænkning på en telefon.

Hvordan deltager jeg?

For deltagelse, praktiske eller tekniske spørgsmål, kontakt: Dan Roland Persson, danrp@dtu.dk, (+45) 93 51 14 23

 

Ledende forsker: Per Bækgaard, pgba@dtu.dk, (+45) 93 51 05 43

 

Startup mødets præcise tid/sted planlægges efter nærmere aftale med Dan Roland Persson.

Afbrydelse af deltagelse

Det er frivilligt at deltage i projektet. Du kan når som helst og uden at give en grund trække dit samtykke tilbage.

Kompensation

For din deltagelse vil du blive kompenseret med et gavekort på 400 kr. efter endt deltagelse (efter udfærdigelse af afsluttende møde).

Studiet er del af et større forsknings- og udviklingsprojekt

Studiet er en del af aktiviteterne i det EU-støttede projekt ’Integrated Personalized Diabetes Management Goes Europe’ (iPDM-GO). Projektet er støttet med midler fra EU-Fonden EIT Health, og det overordnede projekt ledes af Roche Diabetes Care GmbH. EIT Health er støttet af European Institute of Innovation and Technology (EIT), en del af EU som modtager støtte af EU's Horizon Europe Research and Innovation program.

Læs mere om iPDM-GO.

Dokumentation

Contact

Dan Roland Persson
PhD student
DTU Compute
+45 93 51 14 23

Contact

Per Bækgaard
Associate Professor
DTU Compute
+45 45 25 39 08
https://www.cachet.dk/research/studies/episodic-future-thinking
18 MAY 2024