FitMum, pregnant woman running

FitMum (Danish only study)

Hvordan bliver gravide kvinder mere fysisk aktive?

FitMum logo

Motion under graviditeten har blandt andet vist sig at mindske vægtøgning under graviditeten og risikoen for at få graviditets-sukkersyge, hvis den fysisk aktive livsstil startes op tidligt i graviditeten. FitMum er et forskningsprojekt, der undersøger, hvordan gravide kvinder kan blive mere fysisk aktive. Det videnskabelige formål med FitMum er at teste effekter af to forskellige motionsprogrammer til gravide kvinder på fysisk aktivitetsniveau under graviditeten og en række sundhedsparametre hos mor og barn. Vores hypotese er, at begge motions-programmer vil øge gravide kvinders aktivitetsniveau og sundhed, og at sundhedsfordelene overføres fra mor til barn.

Hvordan vil det foregå?

Hvis du ønsker at deltage i FitMum, vil du blive inkluderet i projektet så tidligt som muligt i din graviditet og fortsætte indtil fødslen. Alle deltagere får udleveret en aktivitetsmåler, som de skal bære på håndleddet samt deltager i fem testbesøg. Alle deltagere indgår i det eksisterende graviditetsforløb på Nordsjællands Hospital.

Du kommer ved lodtrækning til at deltage i én af tre grupper:

 • Struktureret holdtræning med andre gravide bestående af én times motion ved moderat intensitet tre gange om ugen på Nordsjællands Hospital, Hillerød.
 • Motiverende rådgivning for at øge dit fysiske aktivitetsniveau. Du deltager i fire individuelle samtaler med en sundhedsfaglig vejleder, tre gruppesamtaler med andre gravide og får feedback om dit aktivitetsniveau fra en aktivitetsmåler, som du bærer på håndleddet. Samtalerne vil finde sted på Nordsjællands Hospital, Hillerød.
 • Kontrolgruppe, som ikke omfatter andet end det eksisterende graviditetsforløb på Nordsjællands Hospital.

Hvem kan deltage?

Du kan deltage i projektet, hvis du:

 • er gravid med ét foster (maks. 15+0 uger henne i din graviditet)
 • dyrker mindre end 1 times motion om ugen ved moderat til høj intensitet
 • ikke tidligere har født for tidligt (før uge 37)
 • er rask
 • forstår og taler dansk
 • har et BMI på 18,5-40 kg/m2 inden eller i starten af graviditeten
 • ikke har et alkohol- eller stofmisbrug
 • er 18 år eller derover

Er du interesseret i at deltage i FitMum, bidrage til forskningen inden for graviditet, fysisk aktivitet og sundhed samt få mulighed for at få relevant information om dit og dit barns helbred,besvar venligst følgende spørgsmål, der vil vurdere, om du kan deltage i FitMum, klik her (spørgeskemaet fungerer bedst i Google chrome).

 

Du kan finde mere information om FitMum here.

Du er velkommen til at kontakte os på fitmum@sund.ku.dk eller på tlf. 9350 9157
FitMum er godkendt af Videnskabsetisk Komité og Datatilsynet.

 

Contact

Signe de Place Knudsen
PhD Student
Department of Biomedical Sciences

Contact

Caroline Borup Roland
PhD student
Department of Biomedical Sciences
https://www.cachet.dk/research/studies/fitmum
15 APRIL 2024